top of page

עבודתי מגלמת כמיהה לגלות את הקו הבלתי נראה בין המציאות והתחושה. המניע החוזר ונשנה הוא הדיאלוג בין המצלמה לבין הדמיון בניסיון להסביר את מה שנראה ומה שנרמז. מעין הסגת גבול מהזמן אל החלל ומעבר לו, תוך כדי נגיעה בתחושות הטבעיות והאמינות ביותר.

התהליך נעשה באמצעות אגירת רבדים ואובייקטים שונים, בעריכה קפדנית ובהפחתת הבלתי נדרש. 

התוצאה המתקבלת יוצרת סיפור רב מימד מורכב שבו הטבע מתגלה בכול הודו.
בניגוד לזרמים עכשוויים באמנות המתרכזים בנושא של הרס ונסיגה אני מתמקדת בגילוי והצגה
של היופי הנוכח שהוא, לטעמי, הסיבה להמשך קיומנו.

אור | מרחב | זמן

הספר "אור מרחב זמן" דרורה שפיץ תצלומים 1968-2009 מכיל 5 פרקים אשר מסודרים כרונולוגית ומציגים צילומים נבחרים מארבעים שנות עבודתי כאמנית וצלמת בארץ. שלושה מתוך חמשת הפרקים מוקדשים לצילומי נוף. הפרק הראשון עוקב אחר מדבר סיני- נופיו הראשוניים, תבניות נוף המופלאות שלו, ואוכלוסייתו הרב גונית.עבודות אלה אשר צולמו בסוף שנות ה- 60 ו ה-70 מביעות את המשיכה התמידית שלנו למדבר. תצלומים אלה הוצגו בתערוכת יחיד במוזיאון ישראל ב-1972. פרק אחר אשר מתמקד בנוף המקומי מוקדש לאמן יצחק דנציגר(1977-1926). בעשור האחרון לחייו (עקבתי אחרי דנציגר במסעותיו) לוויתי את דנציגר במסעותיו ברחבי הארץ ותיעדתי את עבודותיו המושגיות ניסיונותיו המגוונים אשר תרמו לניסוח מושג "המקום" האמנות הישראלית. קראו עוד...

bottom of page