top of page

עבודתי מגלמת כמיהה לגלות את הקו הבלתי נראה בין המציאות והתחושה. המניע החוזר ונשנה הוא הדיאלוג בין המצלמה לבין הדמיון בניסיון להסביר את מה שנראה ומה שנרמז. מעין הסגת גבול מהזמן אל החלל ומעבר לו, תוך כדי נגיעה בתחושות הטבעיות והאמינות ביותר.

התהליך נעשה באמצעות אגירת רבדים ואובייקטים שונים, בעריכה קפדנית ובהפחתת הבלתי נדרש. 

התוצאה המתקבלת יוצרת סיפור רב מימד מורכב שבו הטבע מתגלה בכול הודו.
בניגוד לזרמים עכשוויים באמנות המתרכזים בנושא של הרס ונסיגה אני מתמקדת בגילוי והצגה
של היופי הנוכח שהוא, לטעמי, הסיבה להמשך קיומנו.

הצעה נוספת לבאנר של קיוטו 97 (1).jpg
הצעה נוספת לבאנר של קיוטו 97 (1).jpg

דרורה שפיץ

ילידת חיפה, 1944, מתגוררת ועובדת בחיפה.

מבחר תערוכות קבוצתיות

1975             - "ממד קטן", בית האמנים, תל אביב
1979             - "לסנטה קתרינה באהבה", הגלריה הלבנה, תל אביב
1984             - "חלון, חדר, ריהוט", מוזיאון ינקו דאדא, עין-הוד
1988             - "ריקוד וצילום", הגלריה החיה של ניקון, ציריך
1990             - "בתי קפה במזרח התיכון", מרכז תרבות צרפת,
                     תל אביב וארצות הים התיכון
2006            - "בין אתמול לבין מחר", הגלריה החדשה ZOA, תל אביב 
2007            - "מבטים על דיוקן", גלריה ד.ש. דנון, תל אביב
2008            - "סימן - נוף", גלריה מיראי, טוקיו
2011             - "בוטו-מחול הנשמה", מוזיאון וילפריד ישראל לאמנות                          וידיעת המזרח, הזורע
2013             - "אחי הנד בערבה" שירה כנענית וצילום עכשווי.
                     הגלריה החברתית- מוסררה, ירושלים             
2013             - "וריאציות על ריקוד" גלריה הסדנה לאמנות יבנה
2015             - "מקאראווג'ו" ועד ימנו " פיאצה דל פופולו, רומה
2016             - "אילונה אהרון שנה לזכרה / מחוות אמנים"
                     בית האמנים תל אביב
2016             - "בוסתן כאיט" מוזיאון העיר - חיפה
2016             - "בראי אמנים" גלריה בית רוזנטליס, יפו

2018             - "ע' לציון", הגלריה המרכזית לאמנות, עין-הוד

2019             - "חיות", גלריה בסיס, הרצליה

2022            - "על שתיים, על ארבע״ בית האמנים, תל אביב

תצלומים מוזמנים לספרים ולתערוכות אמנות

1981             - "יצחק דנציגר", מוזיאון ישראל, ירושלים
1982             - יצחק דנציגר: מקום (מאת מרדכי עומר),
                     הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב
1988             - "נחל זוהר", תצלום קיר (3x15 מ'),
                     תצוגת קבע במוזיאון היהודי, פרנקפורט
1996             - "יצחק דנציגר, 1916-1955", מוזיאון תל אביב לאמנות
1996             - "יצחק דנציגר, 1955-1977", המוזיאון הפתוח,
                     גן התעשייה תפן
1998             - "תיקון, היבטים באמנות הישראלית של שנות ה-70",                        הגלריה האוניברסיטאית ע"ש גניה שרייבר,
                     אוניברסיטת תל-אביב
2008            - "גופי עצמי, שנות ה-70 באמנות הישראלית",
                     מוזיאון תל אביב לאמנות
2012             - "גאונות יצירתית", 100 אמנים עכשוויים,
                     עורך/מו"ל פטרו רוסו, לונדון
2015             - "האמנים המודרניסטים העכשוויים הטובים ביותר                            לשנת 2015". EA מו"ל, פלרמו

2019             - "אטלס האומנות העכשווית״

                      הוצאה לאור:De  Agostini                           

לימודים

1960 –  1963  -  המגמה לצילום, ויצ"ו-קנדה, חיפה
1971             -  בית הספר לצילום אגפה-גוורט, אנטוורפן
1972            -  לימודי דפוס משי, בצלאל,
                     אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1981,  1984    -  השתלמויות בארל, צרפת
1991             -  לימודי הפקה וצילום וידיאו,
                     מכללת הגליל המערבי

ניהול והוראה

1978 – 2004  - מנהלת המחלקה לצילום, הפקולטה לארכיטקטורה                     ובינוי ערים, הטכניון, חיפה
1990 – 1997,  -  הוראת צילום לתואר ראשון, הפקולטה                 2005              לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון, חיפה

מבחר תערוכות יחיד

1972             - "תצלומים בצבע", מוזיאון ישראל, ירושלים
1984             - "תצלומים - דרורה שפיץ", הגלריה של המחלקה                              לאמנות, אוניברסיטת חיפה
1986             - גלריה אוגרית, תל אביב 
1979             - מרכז ליהדות מתקדמת, ניו יורק
1982             - "צילומי צבע", גלריה מצודת הנמל, קיסריה
1985             - גלריה ספקטרום, סרגוסה, ספרד
1988             - "גוף בתנועה", מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית, חיפה
1989             - "נוף ותנועה", מרכז תרבות צרפת, תל אביב
1990             - "Images in Movement", גלריה ויסאג', לונדון
1995             - "המחול", המוזיאון הישראלי לצילום,
                     גן התעשייה תל-חי  
2005            - "בסוד האור", הגלריה של המחלקה לצילום, הפקולטה                      לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון, חיפה 
2007            - "עין הסערה", הגלריה האוניברסיטאית ע"ש גניה                              שרייבר, אוניברסיטת תל-אביב
2010            -  "אור בראי הזמן", בית האמנים תל אביב  
2017             - "קיוטו פואטיקה", בית האמנים תל אביב  

אוספים

1991             -  פרס מיוחד בתחרות "פוטו-קולאז'", דלתה פילם                            בע"מ, במסגרת הביינאלה לצילום בעין-חרוד

ספר

- מוזיאון ישראל, ירושלים
- מוזיאון תל אביב לאמנות
- גלריה אילפורד-סיבה כרום, שוויץ
- הספרייה הלאומית, פריז  
- המוזיאון הפתוח, גן התעשייה תפן
- המוזיאון הישראלי לצילום, גן התעשייה תל-חי 
- אוספים פרטיים בארץ ובחו"ל

2010             - "אור  מרחב  זמן"  דרורה שפיץ תצלומים 2009-1968

פרס

אנשים שהשפיעו על חיי

מרדכי שפיץ
1913 - 1997

שושנה שפיץ
1921 - 2013

יצחק דנציגר
1916 - 1977

ויקי רמי
1919 - 1990

אאיטה קאטבי
1924 - 2016

נעה בלאס
1937 - 2008

bottom of page